O nama

Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom

O projektui Zajedno sretni:

Projektne aktivnosti uključuju pružanje usluge organiziranog stanovanja za 12 osoba s intelektualnim oštećenjima u 3 stambene jedinice (2 u Makarskoj i 1 u Splitu). Za potrebe pružanja usluge potrebno je zaposliti 9 asistenata i 1 zastupnika, opremiti stanove te nabaviti 1 furgon i 1 kombi vozilo. U svrhu poboljšanja usluge rane intervencije i psihosocijalne podrške formirati će se tim koji čini 7 stručnjaka. Socijalni radnik i psiholog u dijelu radnog vremena pružat će i uslugu savjetovanja i pomaganja. Uslugama rane intervencije i psihosocijalne podrške bit će obuhvaćeno ukupno 100 djece s teškoćama u razvoju, a 100 obitelji će primiti uslugu savjetovanja i pomaganja. Za potrebe pružanja navedenih usluga opremit će se kabineti COO Juraj Bonači te nabaviti osobno vozilo. Kako bi se osiguralo pružanje visokokvalitetnih usluga, COO Juraj Bonači će ojačati kapacitete 60 stručnjaka kroz edukacijske aktivnosti i stručno usavršavanje u području izvaninstitucijskih usluga.
Posebna pažnja bit će posvećena povećanju razine svijesti o važnosti deinstitucionalizacije osoba s intelektualnim poteškoćama u razvoju putem javne kampnje.

Ciljevi projekta:

Uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u život lokalne zajednice, kao i razvijanje njihove neovisnosti osobnim razvojem vještina uz adekvatnu razinu podrške. Pravovremeno i multidisciplinarno pružanje izvaninstitucijskih usluga korisnicima i obiteljima. Unaprijeđenje suradnje s lokalnom zajednicom.
Širok izbor socijalnih usluga usluga kako bi se stvorili uvjeti za povećanje socijalne uključenosti djece s teškoćama i odraslih osoba s invaliditetom uz poboljšanje kvalitete života za njih i njihove obitelji.

Očekivani rezultati:

Osobni razvoj osoba s intelektualnim teškoćama (OSI) kroz aktivnosti svakodnevnog života.
Samozastupanje i samoodređenje OSI u samostalnom donošenju odluka
Socijalna inkluzija.
Rana identifikacija i uključivane u programe rane intervencije
Smanjenje liste čekanja
Povezivanje OSI sa zajednicom
Izgradnja podrške za ranu intervenciju u zajednici

Ukupna vrijednost projekta: 11.463.233,95 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 11.463.233,95 HRK (100%) sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-
2020.“

Razdoblje provedbe projekta:
36 mjeseci (16.01.2020. – 16.01. 2023.)

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.himage1 (5)

Rana intervencija, psihosocijalna podrška i savjetovanje i pomaganje

U svrhu poboljšanja usluga rane intervencije i psihosocijalne podrške formiran je  tim koji čini 7 stručnjaka: socijalni radnik, logoped, psiholog, fizioterapeut i 3 edukacijska rehabilitatora.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.